Työajanseuranta

Työajanseuranta on hyvin tehtynä vaivaton, sekä työntekijän että työnantajan aikaa säästävä toimenpide. Tieto työvuoroista kulkee vuorosuunnittelusta työntekijälle ja toteumat palkanlaskentaan. Saumattomasti, tien päältä tai konttorista.

Työajanseuranta ei ole pelkkää tuntiseurantaa

Lakisääteinen työajanseuranta on paljon muutakin kuin toteutuneiden työtuntien seuraamista. Jos työntekijöiden palkat maksetaan tuntiperustaisesti, on tärkeää, että kirjaukset ovat oikein.  Työajanseuranta on silti paljon muutakin kuin toteutuneiden työtuntien vahtimista.

Työsuhteessa myös vuosilomat ja mahdolliset ylityövapaat sekä -korvaukset määritetään työajanseurannalla. On työnantajan vastuu, ettei työtä teetetä liikaa ja lepoajoista pidetään kiinni. Vuorotyössä täytyy olla tieto, mihin kellonaikaan jokainen työntekijä on työtuntinsa suorittanut.

Panasoft toimii vahvasti merenkulussa. Tällä toimialalla esimerkiksi merelläolopäiviä täytyy seurata tarkasti ja ohjelmistomme taipuu monien eri toimialojen työajanseurannan tarpeisiin.

Toimialamme

Läpinäkyvä seuranta palvelee myös työntekijää

Panasoftin Planfox-ohjelmistolla työajanseuranta on avointa ja läpinäkyvää. Työntekijä ja työnantaja pystyvät tarkastelemaan työaikapankkia reaaliajassa. Panasoftin ohjelmiston kautta myös työntekijällä on pääsy työvuorojen sekä toteutuneiden työtuntien seurantaan.