Vuorosuunnittelu

Tarve tehostaa työvuorosuunnittelua ja työvoimaresurssien käyttöä on suurin syy valita Panasoftin tuotteet. Vuorokierto, poissaolot, sairaslomat, työaikasaldot ja muut merkinnät – kaikki raportoidaan järjestelmän kautta helposti ja vaivattomasti.

Suunnittele työvuorot fiksusti ja ota työntekijät huomioon

Henkilöstöhallinnon lähtökohta on perusteellinen suunnittelu. Panasoftin ohjelmistolla määritellään tehokkaimmat miehitysmallit ja myymälöiden henkilökuntatarve työvoiman resursointiin. Vuorosuunnittelu on Planfox-ohjelmistollamme helppoa, eikä mikään vuorosuunnittelun osa-alue jää huomiotta.

Työtuntien lisäksi etenkin vuorotyössä on tärkeää seurata henkilöstö lepoaikoja sekä ylitöiden kertymistä. Työaikojen on noudatettava työaikalakeja ja ohjelmistollamme pidät huolen, että henkilöstön työaikasaldot saadaan optimaalisesti työvuoroihin.

Pitkälti roster planning eli vuorosuunnittelu on työvoiman tarpeen optimaalista täyttämistä. Toisaalta tehokkasta työskentelyä edistävä työnantaja ottaa myös työntekijöiden toiveet ja mieltymykset huomioon vuorosuunnittelussa. Panasoftin ohjelmistolla saat näkyviin myös työntekijöiden toiveet omista työvuoroista.

Varmista riittävä pätevyys jokaisessa työvuorossa

Työntekijöillä on erilaista ammatillista osaamista ja vastuualueita. Työnantajan tehtävä on pitää huolta, että kaikki vaadittavat vastuuhenkilöt sekä vaadittavat pätevyydet ovat paikalla jokaisessa työvuorossa. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että vuorosuunnittelussa on kaikki tarvittava tieto työntekijöistä helposti saatavilla.

Panasoftin ohjalmistoon luottaen, voit olla varma, ettei mikään jää huomaamatta vuorosuunnittelussa.