Autoliikkeet

Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen lisäksi tarjoamme maahantuojille ajoneuvojen veroilmoitusten tekoon suunniteltua palvelua. Palvelussa hoituu veroilmoitusten teon lisäksi esittelyajoneuvojen ja hinnastojen hallinta.

Kuljetusalalla työaikojen seuraaminen on lakisääteistä ja säädökset Euroopan unionin alueella kiristyivät alkuvuodesta 2022. Pitkään valmistellun EU:n liikkuvuuspaketin (Mobility Package) myötä tieliikenteenkuljetusalan työntekijöiden lepoaikoja tulee seurata entistä tarkemmin.

Panasoftilla pidät huolen kuljettajien lepoajoista  

Kuljetusalalla työskentely kuormittaa työntekijöitä ja ylityöt altistavat vaaratilanteille. Työnantajan on velvollisuus hoitaa työvuorosuunnittelu ja työajanseuranta säädösten mukaan. Rekkaliikenteessä on säädetty, että kuljettajan on levättävä ajoneuvon ulkopuolella kuljetusyrityksen järjestämissä sosiaalitiloissa vähintään kahden viikon välein. 

Panasoftin ohjelmistolla työntekijä voi kirjata työsuoritteet paikasta riippumatta. Tiedot kirjautuvat järjestelmään, josta työnantajan on helppo seurata työntekijöiden kuormitusta. Erillistä dokumentointia toteutuneista työajoista ei tarvita. 

Tutustu henkilöstöhallinnon ohjelmistoomme